Blog

Lidt om dit sind og hypnoterapi

Hjernen er som en computer – programmeret til at reagere og handle på en bestemt måde.
Det meste af denne programmering sker inden vi bliver 7 år.
Fra ca. 0 – 7 år befinder hjernen sig, i vågen tilstand, i en alfa– eller thetatilstand (langsommere hjernebølger), hvor den senere i livet er i en Betatilstand (hurtigere hjernebølger).
Alfa- og thetatilstanden er altså der hvor indlæring og programmering er nemmest og hurtigst. I hypnose befinder hjernen sig i denne tilstand.
Når hjernen er i alfa- eller theta-niveau, er kroppen helt afslappet og det parasympatiske nervesystem aktivt og åben for ny programmering.
De problemer og vanskelige situationer, vi ofte befinder os i, er skabt af overbevisninger begravet dybt i vores fundament, gennem vores omgivelser, den sociale arv og samfundets normer og anerkendelser.
Det er denne programmering der har skabt den person, som du er i dag. Hypnoterapi er et kraftigt værktøj, som på kort tid kan ændre den programmering, som ikke virker for dig og i stedet programmere nye overbevisninger som virker. Efter dine ønsker.
Hjernen kan ikke kende forskel på fantasi og virkelighed. Dette betyder at man, i hypnose, kan ændre på de oplevelser, man har tilegnet sig tidligere i livet, som er årsag til problemer i dag og installere ny hensigtsmæssig ”erfaring” og dermed nye tanker-følelser-reaktioner og handling.
Så har du et problem, en udfordring eller ønsker du et mere glædefuldt liv eller nå bestemte mål – kan jeg hjælpe dig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *