Hvordan foregår en hypnosebehandling

Herunder kan du finde nyttig information omkring hvordan en hypnosebehandling
foregår og hvad der sker efter behandlingen.

Hypnosebehandlingens 3 Faser

(De 3 faser svarer til 1 session)

1) Indledende samtale / Forsamtale

Første gang du kommer til en behandling, starter vi med en dyberegående samtale, hvor jeg spørger ind til dit problem/udfordring og hvilke mål  ønsker med hypnoterapien. Altså hvilke udfordringer du har i forbindelse med det, du gerne vil have ændret, og hvad det vil gøre for dig og dit liv, når du når dit mål.

Jeg spørger muligvis også ind til din barndom og til dit liv generelt som det ser ud i dag – hvis det har  betydning for forløbet af behandlingen.

Jeg fortæller hvad der skal ske under behandlingen og du er meget velkommen til at stille spørgsmål. 

2) Hypnose Behandlingen

Herefter starter selve behandlingen, hvor jeg bringer dig i hypnose. Dette sker ved at jeg bruger forskellige øvelser for at guide dig ind i en trancetilstand. I denne tilstand kan du høre alt hvad jeg siger, og du kan svare på spørgsmål, jeg stiller. Du sover altså ikke og har stadig din egen, frie vilje.

Når du er i hypnose er kroppen og sindet meget afslappet, sindet er hyper- fokuseret og koncentreret og åbent for forandring. Når du er i hypnose, vil jeg guide dig tilbage til de oplevelser, hændelser eller situationer, som har afstedkommet problemet. Alt efter problemets art bruger jeg forskellige metoder til at ændre den programmering du har modtaget tidligere i livet og give dig det du ønsker i stedet.

Har du været udsat for f.eks. traumatiserende skræmmende oplevelser, bruger jeg forskellige metoder til at “lette” oplevelsen. På den måde skal du ikke gennemleve situationen ny, men kan lægge en distance til oplevelsen, der gør at du kan medvirke og lægge oplevelsen og dens følger bag dig

3) Opfølgning og Rådgivning

Bagefter taler vi om forløbet og jeg giver dig nogle simple instrukser på, hvad du skal gøre de næste uger for at få den optimale virkning af hypnosen.

Nogle ændringer sker med det samme, andre indtræder op til 2 uger efter behandlingen.

Hvor mange behandlinger du skal have afhænger af problemets art og oprindelse eller ønske til adfærdsændringer.

Dybere psykologiske problemer kræver ofte flere behandlinger, mens mere simple problemer som fobier, vane-ændring o.lign. oftest kan klares med 1 eller 2 behandlinger.

En forudsætning for en vellykket behandling er, at det er en forandring man selv ønsker. F.eks. vil en behandling mhp. rygestop ikke have den ønskede effekt, hvis man gør det for andres skyld (børns, forældres, kærestes eller andres ).  

Har du stadig flere spørgsmål?

Tryk på knappen nedenfor og lad os tale om det 🙂